Tóc nguyên đầu ngắn cúp mái thưa

Mô tả: Tóc nguyên đầu mái thưa có da đầu giữa . SP làm từ tơ chịu nhiệt tốt.
Giá bán: 250,000 VND
Tình trạng: Mới 100%
Xuất xứ:
Ngày đăng: 10-03-2016

Chi tiết sản phẩm